MMOF2003 สำนักงาน/ออฟฟิศสำเร็จรูป ขนาดใหญ่

ติดต่อผู้ขาย

รุ่น :  -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  MMOF2003 สำนักงานสำเร็จรูป และออฟฟิศสำเร็จรูปขนาดขนาดใหญ่

      สำนักงานสำเร็จรูปขนาดใหญ่ จำนวน 22 ยูนิต ประกอบด้วย ขนาด (3.5 ม. X 9 ม.) จำนวน 8 ยูนิต ขนาด (4 ม. X 9 ม.) จำนวน 12 ยูนิต ขนาด (3.5 ม. X 7.3 ม.) จำนวน 2 ยูนิต ในตัวอาคารประกอบไปด้วย ห้องน้ำ ชาย ห้องน้ำหญิง สำนักงาน รวมถึงส่วนสำคัญต่างๆ ตามความเหมาะสม และความต้องการของลูกค้า

การตกแต่งภายใน

สำนักงานสำเร็จรูป  สำนักงานสำเร็จรูป

สำนักงานสำเร็จรูป  สำนักงานสำเร็จรูป

ภาพสำนักงาน/ออฟฟิศสำเร็จรูป ขนาดใหญ่

สำนักงานสำเร็จรูป  สำนักงานสำเร็จรูป  

สำนักงานสำเร็จรูป  สำนักงานสำเร็จรูป  สำนักงานสำเร็จรูป

สำนักงานสำเร็จรูป  สำนักงานสำเร็จรูป  สำนักงานสำเร็จรูป

สำนักงานสำเร็จรูป  สำนักงานสำเร็จรูป  สำนักงานสำเร็จรูป

สำนักงานสำเร็จรูป  สำนักงานสำเร็จรูป  สำนักงานสำเร็จรูป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง