MMOF2002 สำนักงาน/ออฟฟิศสำเร็จรูป ขนาดใหญ่

ติดต่อผู้ขาย

รุ่น :  -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
MMOF2002 สำนักงานสำเร็จรูป ออฟฟิศสำเร็จรูปขนาดใหญ่

     สำนักงานสำเร็จรูปขนาดใหญ่ ขนาด 3 ม. X 6 ม. ประกอบกันหลายยูนิต เป็นตัวอาคาร 1-2 ชั้น พร้อมระเบียงรอบตัว ในตัวอาคารประกอบไปด้วย ห้องน้ำ ชาย ห้องน้ำหญิง สำนักงาน รวมถึงส่วนสำคัญต่างๆ ตามความเหมาะสม และความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการติดตั้ง

สำนักงานสำเร็จรูป  สำนักงานสำเร็จรูป  สำนักงานสำเร็จรูป

สำนักงานสำเร็จรูป  สำนักงานสำเร็จรูป

สำนักงานสำเร็จรูป  สำนักงานสำเร็จรูป

การตกแต่งภายใน

สำนักงานสำเร็จรูป  สำนักงานสำเร็จรูป  สำนักงานสำเร็จรูป

ภาพสำนักงาน/ออฟฟิศสำเร็จรูป ขนาดใหญ่

สำนักงานสำเร็จรูป  สำนักงานสำเร็จรูป  สำนักงานสำเร็จรูป

สำนักงานสำเร็จรูป  สำนักงานสำเร็จรูป

สำนักงานสำเร็จรูป  สำนักงานสำเร็จรูป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง