MMOF1002 สำนักงาน/ออฟฟิศสำเร็จรูป ขนาด 3x6 เมตร

ติดต่อผู้ขาย

รุ่น :  -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
MMOF1002 สำนักงาน/ออฟฟิศสำเร็จรูป ขนาด 3x6 เมตร

      สำนักงานสำเร็จรูป ขนาด 3 ม. X 6 ม. จำนวน 1 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 18 ตารางเมตร เหมาะสำหรับการทำสำนักงานติดต่อประชาสัมพันธ์ ทำสำนักงานภายในโรงงานหรือหน้างาน สามารถเคลื่อนย้ายได้

การขนส่ง

ออฟฟิศสำเร็จรูป  ออฟฟิศสำเร็จรูป  ออฟฟิศสำเร็จรูป

ขั้นตอนการติดตั้ง

ออฟฟิศสำเร็จรูป  ออฟฟิศสำเร็จรูป  ออฟฟิศสำเร็จรูป

ภาพสำนักงาน/ออฟฟิศสำเร็จรูป ขนาด 3x6 เมตร

ออฟฟิศสำเร็จรูป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง