ขั้นตอนในการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป Modular Buildings โดย บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด 


หลายบทความก่อหน้าได้อธิบายถึงการก่อสร้างแบบโมดูลาร์กันไปแล้ว รวมถึงข้อดีที่ของการก่อสร้างแบบโมดุลาร์ ในบทความนี้เราเจาะลึกถึงขั้นตอนในการทำงานของผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญในการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป บ้านสำเร็จรูป ร้านกาแฟสำเร็จรูป รีสอร์ตสำเร็จรูป อพาร์ทเม้นท์สำเร็จรูป หรือการก่อสร้างโมดุลาร์แบบอื่นๆว่ามีขั้นตอนการทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้บ้านหรืออาคารสำเร็จรูปที่ทันสมัย 

 

อาคารสำเร็จรูป

อาคารสำเร็จรูป

อาคารสำเร็จรูป


 

 

1. ข้อมูลและความต้องการของลูกค้า 
เมื่อทางผู้เชี่ยวชาญทราบถึงความต้องการ แบบที่ลูกค้าอยากได้แล้ว ทางทีมงานสถาปนิกจะทำการออกแบบงานสถาปัตยกรรมในส่วนต่างๆ ทั้งการออกแบบโครงสร้างภายนอก การออกแบบภายใน รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด 

2. ขั้นตอนการผลิตสินค้า 
เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้ทำการออกแบบโครงสร้างทั้งภายนอกและภายในของอาคารสำเร็จรูป บ้านสำเร็จรูป หรือโรงแรมสำเร็จรูปแล้ว ขั้นต่อไปจึงเป็นขั้นตอนของการผลิตโครงสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตและตรวจสอบขนาดของโครงสร้าง ขนาดของผลิตภัณฑ์ และโครงสร้างเหล็กหรือโครงสร้างแบบอื่นๆที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อกันในการประกอบโครงสร้าง รวมไปถึงงานระบบไฟฟ้าและระบบประปา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าใช้งานได้จริง ไร้ปัญหาในการใช้งานก่อนที่จะนำไปประกอบเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่และส่งถึงมือผู้บริโภคต่อไป 

3. การตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบ 
ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญจะทำการตรวจอย่างละเอียดในทุกยูนิตของการก่อสร้าง ทั้งเรื่องของขนาดภายในและภายนอกของการประกอบโครงสร้างและการใช้งาน การตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การยึดเกาะประสานของอาคารโมดูลาร์ บ้านโมดูลาร์ โรงแรมโมดูลาร์ หรือสำนักงานโมดูลาร์ และระบบการถ่ายเทอากาศ ระบบปรับอากาศ การใช้งานของระบบไฟฟ้าและระบบประปา รวมถึงการกันรั่วซึมในส่วนต่างๆของอาคาร 

4. การขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์โมดูลาร์ 
ขั้นตอนในการขนส่งเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อให้โครงสร้างต่างๆยังสมบูรณ์และปลอดภัยบริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด จึงให้ความสำคัญในการขนส่งอุปกรณ์ โครงสร้างแบบต่างๆ และความสะอาดที่ใช้การห่อหุ้มผลิตภัณฑ์และการรมควันฆ่าเชื้อ เพื่อให้สินค้ามีความสะอาดและสมบูรณ์ 

5. การติดตั้งอาคารสำเร็จรูปหรืออาคารแบบโมดูลาร์ 
หลังจากการผลิตเป็นหน่วยย่อยๆในโรงงานแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการประกอบและการติดตั้งในสถานที่ที่กำหนดไว้ โดยตรวจสอบและควบคุมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกับการทดสอบการใช้งานก่อนที่จะส่งมอบงานให้กับลูกค้า 

 

บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างอาคารแบบสำเร็จ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปด้วยเทคโนโลยีโมดูลาร์ สร้างสำนักงานสำเร็จรูป ห้องน้ำสำเร็จรูป รีสอร์ตสำเร็จรูป อพาร์ทเม้นท์สำเร็จรูป หรือการก่อสร้างอื่นๆ ด้วยระบบโมดูลาร์ที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว และมีระบบในการจัดการอย่างดี พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูปจากต่างประเทศ ทั้งประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และไทย เพื่อก่อสร้างบ้าน อาคารสำเร็จรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย

 

สามารถติดต่อได้ที่ 
บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด
https://www.modular-th.com
https://modern-modular.brand.co.th
http://www.modular-thailand.com