เทคโนโลยีโมดูลาร์คืออะไร 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีหารก่อสร้างก้าวหน้ามากขึ้น ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เกิดการก่อสร้างด้วยแนวคิด 'โมดูลาร์ หรือ Modular' คือ ผลิตส่วนประกอบของบ้านทั้งหมดภายในโรงงาน พร้อมทั้งติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศภายในอาคารและสถานที่นั้นๆ เทคโนโลยีโมดูลาร์ สามารถก่อสร้างเป็นยูนิตย่อยๆ เมื่อแต่ละยูนิตได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำทุกส่วนมาประกอบรวมกัน พร้อมกับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และทำการติดตั้งและประกอบตามรูปทรงที่ผู้ออกแบบกำหนด 


ระบบโมดูลาร์เหมาะกับงานก่อสร้างแบบใดบ้าง 
การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์หรืออาคารสำเร็จรูปกำลังเป็นที่นิยม และมีธุรกิจหลายรูปแบบที่ใช้การก่อสร้างแบบอาคารสำเร็จรูปหรือโมดูลาร์ ที่สะดวก รวดเร็ว ก่อสร้างเสร็จภายในระยะเวลาไม่กี่วัน พร้อมทั้งการออกแบบและจัดสัดส่วนพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า โดยงานก่อสร้างที่นิยมใช้ระบบก่อสร้างแบบโมดูลาร์ได้แก่ 


สำนักงานสำเร็จรูป
สำนักงานสำเร็จรูป


บ้านสำเร็จรูป
บ้านสำเร็จรูป


รีสอร์ตสำเร็จรูป
รีสอร์ตสำเร็จรูป


โรงแรมสำเร็จรูป
โรงแรมสำเร็จรูป
 


บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างอาคารแบบสำเร็จ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปด้วยเทคโนโลยีโมดูลาร์ สร้างสำนักงานสำเร็จรูป ห้องน้ำสำเร็จรูป รีสอร์ตสำเร็จรูป อพาร์ทเม้นท์สำเร็จรูป หรือการก่อสร้างอื่นๆ ด้วยระบบโมดูลาร์ที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว และมีระบบในการจัดการอย่างดี พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูปจากต่างประเทศ ทั้งประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และไทย เพื่อก่อสร้างบ้าน อาคารสำเร็จรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย

 

สามารถติดต่อได้ที่ 
บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด
https://www.modular-th.com
https://modern-modular.brand.co.th
http://www.modular-thailand.com